Estate Planning

Onder Estate planning wordt verstaan het regelen van de financiën tijdens iemands leven op zo’n manier, dat na diens overlijden de nabestaanden zo min mogelijk uit de nalatenschap hoeven af te dragen aan de fiscus.

Wanneer u (een deel van) uw vermogen wilt doorgeven aan de volgende generatie, krijgt u namelijk te maken met erf- en schenkbelasting. Dit is een vorm van belasting op uw nalatenschap.

Ook als u een bepaalde (maatschappelijke) instelling een warm hart toedraagt kunt u regelen dat deze instelling van uw warme hart in financiële zin profiteert.

Met zorg en gevoel

Wij begrijpen dat u zoveel mogelijk wilt doorgeven aan de mensen en/of instellingen van uw keuze en zo min mogelijk verplicht wilt bijdragen aan de overheid. Maar natuurlijk wilt u ook dat er met zorg wordt gekeken naar uw persoonlijke situatie.

Volgens ons gaat het bij Estate planning dan ook niet alleen om geld maar vooral ook om gevoel. Stilstaan bij het persoonlijk waarom van uw keuze, is voor Van Rhijn notarissen een vanzelfsprekend onderdeel bij het financieel inzichtelijk maken van uw mogelijkheden. Daardoor ontstaat er een planning die op uw maat gemaakt is en dat voelt comfortabel. Nu, en in de toekomst!

Waar kijken wij naar:

Bij het maken van uw persoonlijke Estate planning, kijken wij onder andere naar:

  • de samenstelling van uw vermogen;
  • de familiesamenstelling;
  • uw huwelijkse voorwaarden;
  • testamenten;
  • uw oudedagsvoorziening.

 

Vrijstellingen erfbelasting 2016

Partners € 636.180,-
Kinderen en kleinkinderen € 20.148,-
Zieke en gehandicapte kinderen € 60.439,-
Ouders € 47.715,-
Anderen € 2.122,-

 

Vrijstellingen schenkbelasting 2016

Kinderen € 5.304,-
Kinderen 18-40 jaar (eenmalig) € 25.449,-
Kinderen 18-40 jaar (eenmalig)indien schenking wordt aangewend voor
aankoop eigen woning of studie
€ 53.016,-
Kinderen 18-40 jaar (eenmalig)overgangsregeling alleen aankoop eigen
woning / aflossing eigen woning schuld
€ 27.570,-
Anderen € 2.122,-

 

Onze specialist op het gebied van Estate planning is:

Marjolein-close-up-1