Maatschappelijk Betrokken,

binnen en buiten kantoor!

Natuurlijk staat ùw belang bij ons voorop! Als klant van Van Rhijn notarissen mag u rekenen op exclusieve aandacht, inclusief hoogstaande kwaliteit. Wij zijn er voor u en we zijn er trots op uw belangen tot ons grootste belang te rekenen.
Maar bij Van Rhijn notarissen hebben we geen oogkleppen voor en kijken we verder dan onze neus lang is! Wij houden dan ook zeker oog voor de lokale samenleving waar ons kantoor onderdeel van uitmaakt.

Steentje bijdragen

Maatschappelijk betrokken ondernemen kan op allerlei manieren. Door onze kennis, middelen en netwerken in te zetten ten behoeve van maatschappelijke organisaties, dragen wij ons steentje bij aan de Zeister samenleving. In de praktijk vertaalt zich dat bijvoorbeeld door onze jaarlijkse deelname aan de ‘Beursvloer’ waar bedrijven en maatschappelijke organisaties onderling diensten vragen en aanbieden. Zo hebben medewerkers van ons kantoor al eens een skeelerochtend georganiseerd voor leerlingen van groep 8 van basisschool De Griffel en hebben zij bijvoorbeeld een ochtend voorgelezen op weer een andere school.

“Samen voor Zeist”

Van Rhijn notarissen is partner van de stichting “Samen voor Zeist” die dit soort vrijwillige activiteiten organiseert en coördineert. Dankzij hun bemiddeling zijn wij in 2012 een samenwerking aangegaan met Groep 100 van Bartiméus. Naast een visuele handicap, hebben de tieners waaruit deze groep bestaat ook een geestelijke beperking. De wederzijdse kennismaking is goed verlopen en ons eerste uitje, naar het Rosarium in Doorn hebben we al beleefd. Alle Van Rhijn medewerkers kijken uit naar de activiteiten die we samen met Groep 100 nog zullen ondernemen.

Betrokken medewerkers, ook buiten kantoor

Ook op andere manieren blijkt onze betrokkenheid bij de lokale samenleving: een aantal van onze medewerkers vervult een bestuursfunctie in plaatselijke stichtingen en verenigingen. Diverse maatschappelijke instellingen, zoals bijvoorbeeld sportverenigingen, ondersteunen wij met juridisch advies tegen sterk gereduceerd tarief. Ons kantoor staat letterlijk en figuurlijk open voor het leveren van haar bijdrage aan de samenleving en gaat er daarbij van uit dat we altijd van elkaar kunnen leren!

Van Rhijn notarissen: tot in de puntjes geregeld