Kosten verklaring van erfrecht/executele

De kosten van een verklaring van erfrecht hangen onder meer af van de familierelatie tussen de overledene en de erfgenamen. Zijn de erfgenamen de echtgenoot en/of de kinderen van de overledene, dan is een erfgenamenonderzoek in het algemeen eenvoudiger, dan wanneer de erfgenamen broers en zusters of neven en nichten van de overledene zijn. Het kan ook ingewikkelder worden als de overledene eerder gehuwd is geweest en dat huwelijk door echtscheiding of overlijden is ontbonden.

Als de overledene geen kinderen heeft gehad en nooit gehuwd is geweest en bij testament een of meerdere personen tot erfgenaam heeft benoemd, is het erfgenamenonderzoek eenvoudig.

Aantal erfgenamen en minderjarige erfgenamen

Verder hangen de kosten af van het aantal erfgenamen. Van iedere erfgenaam worden de persoonlijke gegevens verwerkt en de notaris moet alle erfgenamen uitgebreid schriftelijk informeren over de diverse mogelijkheden van de aanvaarding van een nalatenschap en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

Daarnaast wordt naar iedere erfgenaam een verklaring aanvaarding en/of boedelvolmacht verstuurd. Deze verklaring/volmacht wordt door de erfgenaam ondertekend.

Als er bij een overlijden minderjarige erfgenamen zijn betrokken, brengt dat extra kosten met zich mee in verband met de wettelijk voorgeschreven tussenkomst van de rechtbank bij de aanvaarding van de nalatenschap en het eventuele verzoek tot ontheffing van de vereffening.

Wanneer kan worden volstaan met de afgifte van de verklaring van executele, tekent alleen de executeur een verklaring aanvaarding van de executeurbenoeming.

Basiskosten verklaring erfrecht/executele

Honorarium verklaring van erfrecht/executele € 275,00
21% BTW € 57,75
Totaal € 332,75
Kosten van een verklaring aanvaarding en/of boedelvolmacht
en/of verwerping zijn per erfgenaam (bij meerdere erfgenamen)
€ 25,00
21% BTW € 5,25
Totaal € 30,25
Kosten van een verklaring aanvaarding en/of boedelvolmacht
en/of verwerping zijn bij één erfgenaam/executeur)
€ 50,00
21% BTW € 10,50
Totaal € 60,50
Kosten persoonsidentificatie (€ 15,00 per persoon)
betreft o.a. inzagekosten KvK, GBA,insolventie en/of
curateleregister, VIS check, schuldsanering
€ 15,00
21% BTW € 3,15
Totaal € 18,15

Gemelde bedragen zijn basistarieven bij een complete aanlevering van de benodigde stukken/gegevens.