Heeft u een woning gekocht?

Voor elke woning, dus ongeacht de koopsom en het hypotheekbedrag geldt daarom een vast tarief.

Combinatie akte van levering en hypotheekakte:

Kosten akte van levering € 420,00
Kadasterkosten:
a.Inschrijfkosten Kadaster hypotheek (onbelast)
b.Recherchekosten Kadaster (belast)
21% BTW over € 445,00
€ 77,00
€ 25,00
€ 93,45
Totaal € 615,45
Kosten hypotheekakte € 420,00
Kadasterkosten:
a. Inschrijfkosten Kadaster hypotheek (onbelast)
b. Recherchekosten Kadaster (belast)
21% BTW over €445,00
€ 77,00
€ 25,00
€ 77,70
Totaal 615,45
Derhalve bedragen de totale kosten van de akten van levering en hypotheek, inclusief de kadasterkosten en btw: €1.230,90
Alleen akte van levering:
Kosten akte van levering € 595,00
Kadasterkosten:
a. Inschrijvingskosten Kadaster levering (onbelast)
b. Recherchekosten Kadaster (belast)
21% BTW over € 595,50
€ 103,00
€ 50,00
€ 135,45
Derhalve bedragen de totale kosten van de akte van levering,
inclusief de kadasterkosten en btw:
€ 833,45

* Deze lage inschrijvingskosten gelden niet in de navolgende gevallen:

Bij de levering indien:

 • één van de eigenaren per volmacht tekent of handelt in verschillende hoedanigheden;
 • het pand niet op naam staat van alle verkopers of de verkoper (zoals bij verkoop na een vererving);
 • er sprake is van een executeur of bewindvoerder;
 • er sprake is van een gedeeltelijk perceel;
 • een partij zich legitimeert met een buitenlands identiteitsbewijs;
 • er sprake is van beperkte rechten (zoals een erfdienstbaarheid van weg);
 • het verkochte deel uitmaakt van een (nieuwbouw)project.

In een hiervoor vermeld geval is het kadastrale tarief € 65,00 hoger.

Bij de hypotheek:

Wanneer de hypotheek bij een andere bank is afgesloten dan:

 • Rabobank
 • ING Bank
 • ABN AMRO Bank
 • Florius
 • MoneyYou
 • Particuliere Hypotheek

Indien de hypotheek bij een andere bank is afgesloten is het kadastrale tarief € 65,00 hoger

Alle gebruikelijke werkzaamheden worden verricht voor het bovenstaande tarief wanneer aan de navolgende voorwaarden is voldaan:

 • alle door Van Rhijn notarissen opgevraagde gegevens, waaronder legitimatiebewijzen van de (ver)kopers, zijn uiterlijk twee weken voor het passeren van de akten aangeleverd;
 • het gaat om een bestaand pand en met een geheel kadastraal perceel;
 • de beide akten worden op dezelfde dag gepasseerd.

Afspraak maken

U kunt hier direct contact opnemen voor het maken van een afspraak.