Heeft u een woning in Zeist gekocht?

 

Profiteer van het speciale Zeister Tarief!

Van Rhijn notarissen is één van de oudste notariskantoren in Zeist en heeft in al die jaren dan ook veel ervaring opgedaan met alle bestaande en nieuw gebouwde woningen in Zeist. Juist door die ruime kennis en ervaring kan Van Rhijn notarissen nóg efficiënter werken als het gaat om woningen in Zeist. Veel details zijn immers al bekend en hoeven niet opnieuw te worden uitgezocht.
Voor elke woning, dus ongeacht de koopsom en het hypotheekbedrag geldt daarom een vast laag tarief.

Combinatie akte van levering en hypotheekakte:

Kosten akte van levering € 495,00
Kadasterkosten:
a. Inschrijvingskosten Kadaster levering (onbelast)
b. Recherchekosten Kadaster (belast)
21% BTW over € 527,00
€ 103,00
€ 25,00
€ 109,20
Totaal € 732,20
Kosten hypotheekakte € 345,00
Kadasterkosten:
a. Inschrijfkosten Kadaster hypotheek (onbelast)
b. Recherchekosten Kadaster (belast)
21% BTW over € 377,00
€ 103,00
€ 25,00
€ 77,70
Totaal € 550,70
Derhalve bedragen de totale kosten van de akten van levering en hypotheek, inclusief de kadasterkosten en btw:
€1.282,90

 

 

Alleen akte van levering:

Kosten akte van levering € 545,00
Kadasterkosten:
a. Inschrijvingskosten Kadaster levering (onbelast)
b. Recherchekosten Kadaster (belast)
21% BTW over € 595,50

 

€ 103,00
€ 50,00
€ 124,95
Derhalve bedragen de totale kosten van de akte van levering,
inclusief de kadasterkosten en btw:
€ 822,95

 


* Deze lage inschrijvingskosten gelden niet in de navolgende gevallen:

Bij de levering indien:

 • één van de eigenaren per volmacht tekent of handelt in verschillende hoedanigheden;
 • het pand niet op naam staat van alle verkopers of de verkoper (zoals bij verkoop na een vererving);
 • er sprake is van een executeur of bewindvoerder;
 • er sprake is van een gedeeltelijk perceel;
 • een partij zich legitimeert met een buitenlands identiteitsbewijs;
 • er sprake is van beperkte rechten (zoals een erfdienstbaarheid van weg);
 • het verkochte deel uitmaakt van een (nieuwbouw)project.

In een hiervoor vermeld geval is het kadastrale tarief € 65,00 hoger.

Bij de hypotheek:

Wanneer de hypotheek bij een andere bank is afgesloten dan:

 • Rabobank
 • ING Bank
 • ABN AMRO Bank
 • Florius
 • MoneyYou
 • Particuliere Hypotheek

Indien de hypotheek bij een andere bank is afgesloten is het kadastrale tarief € 65,00 hoger

Alle gebruikelijke werkzaamheden worden verricht voor het bovenstaande tarief wanneer aan de navolgende voorwaarden is voldaan:

 • alle door Van Rhijn notarissen opgevraagde gegevens, waaronder legitimatiebewijzen van de (ver)kopers, zijn uiterlijk twee weken voor het passeren van de akten aangeleverd;
 • het gaat om een bestaand pand en met een geheel kadastraal perceel;
 • de beide akten worden op dezelfde dag gepasseerd.

Afspraak maken

U kunt hier direct contact opnemen voor het maken van een afspraak.