Van Rhijn notarissen

Aanvaarden van nalatenschap. Wat komt hier allemaal bij kijken?

Als iemand overlijdt, onderzoekt de notaris wie de erfgenamen zijn. De erfgenamen kunnen de nalatenschap aanvaarden of verwerpen. Wat komt daar allemaal bij kijken?

Wie zijn de erfgenamen?

Als iemand komt te overlijden, is niet altijd direct duidelijk wie de erfgenamen zijn. Allereerst zal de notaris onderzoeken of er een testament is, en wie de erfgenamen zijn op grond van het testament. Is er geen testament, dan bepaalt het wettelijk erfrecht wie de erfgenamen zijn. De wet onderscheidt vier groepen. De eerste groep bestaat uit de echtgenoot, geregistreerd partner en eigen (klein-)kinderen (geen pleeg- of stiefkinderen). In de tweede groep vallen de ouders, broers en zussen. Mochten zij niet meer leven, dan vallen ook hun kinderen in deze tweede groep. Dan volgen de grootouders en tenslotte de overgrootouders.

Aanvaarden of verwerpen?

Is eenmaal duidelijk wie de erfgenamen zijn, dan is de vraag of de erfgenamen de nalatenschap willen aanvaarden of niet. Vaak speelt de financiële situatie van de overledene een rol. Het heeft namelijk ook consequenties om erfgenaam te zijn. Als erfgenaam kun je ervoor kiezen de nalatenschap zuiver te aanvaarden of beneficiair te aanvaarden, ook wel: aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Natuurlijk kun je ook de nalatenschap verwerpen.

Zuiver aanvaarden

Door een nalatenschap zuiver te aanvaarden, ben je zonder meer aansprakelijk, dus ook voor de schulden van de overledene. Als er meer schulden in de nalatenschap zitten dan vermogen, ben je met je eigen vermogen aansprakelijk voor die schulden. Als je dus niet honderd procent zeker weet wat de overledene nalaat, is dit misschien geen heel slimme optie.

Beneficiair aanvaarden

Als je de nalatenschap beneficiair aanvaardt, hoef je niet bij te springen als er sprake van een schuld blijkt te zijn. Daar is wel een extra voorwaarde aan verbonden. Je moet een Verklaring Beneficiaire Aanvaarding afleggen bij de rechter. Daar zijn eenmalige kosten en eventueel notariskosten aan verbonden. Daarna moet je wel een bepaalde procedure volgen bij het afwikkelen van de erfenis. Als je er volledig op durft te vertrouwen dat er geen schulden boven water komen, is zuiver aanvaarden dus wel makkelijker, dan ben je niet aan een procedure gebonden.

Verwerpen

Als je de nalatenschap wilt verwerpen, ben je erfgenaam-af, dan heb je helemaal niets meer met de erfenis te maken. Dat kan een emotionele reden hebben, maar ook als je zeker weet dat de erfenis je helemaal niets gaat opleveren, kun je hiervoor kiezen. Dan heb je ook niet met het gedoe van een afwikkelingsprocedure te maken. Ook daarvoor moet je een verklaring afleggen bij de rechter.

Meer weten?

Elke situatie is anders. Wil je meer weten over de verschillende mogelijkheden, neem dan gerust contact met ons op.

Meer weten?

Bel 030 69 20 866
Of kom naar ons gratis inloopspreekuur, elke maandag van 9.00 tot 10.00 uur.
We helpen je graag verder!

Wat we je verder kunnen vertellen

Waar je als samenwoner bij stil moet staan

Waar je als samenwoner bij stil moet staan

Vijf dingen die je goed moet regelen: Als je gaat samenwonen, moet je allerlei dingen regelen. Veel van die dingen zijn leuk, zoals het uitzoeken van gordijnen en het kiezen van een nieuw bankstel. Maar je moet ook zaken regelen waar je misschien liever niet over...

De aangifte erfbelasting

De aangifte erfbelasting

Een overzicht van wat er gebeurt vanaf het moment dat je de brief aangifte erfbelasting ontvangt van de Belastingdienst

Schenktips om je goed voor te bereiden

Schenktips om je goed voor te bereiden

De feestdagen zijn een tijd voor het geven en ontvangen van geschenken, zo ook bij de notaris. We merken dat mensen dan gaan nadenken over het aankomende jaar en de persoonlijke zaken die geregeld moeten worden. Het plezier van het geven kan echter snel omslaan in een...

Zeker weten dat je zaken goed zijn geregeld?