Van Rhijn notarissen

Slim een huis kopen

Waar kun je extra op letten bij de aankoop van je nieuwe woning? Enkele tips.

Op welke naam komt de woning te staan?

Standaard neemt de makelaar 50/50 op in de koopovereenkomst, maar is dat voor jullie wel het beste? Wie betaalt het meest aan de woning, wie brengt het meeste eigen geld in? Worden jullie samen eigenaar en maken jullie voor het verschil een afspraak in een samenlevingsovereenkomst? Of kopen jullie in een andere verhouding? Van Rhijn notarissen adviseert jullie graag, zodat jullie goed voorbereid de juiste keuzes maken.

Let op als je gaat trouwen

Als jullie in een andere verhouding dan 50/50 hebben aangekocht (bijvoorbeeld 90/10) en jullie gaan daarna trouwen, maak dan vooraf huwelijkse voorwaarden! Op 1 januari 2018 is het huwelijksvermogensrecht namelijk gewijzigd. Als je na die datum trouwt, blijft alles wat je vóór het huwelijk had privé-eigendom. Maar dat geldt niét voor een woning die je samen (in een andere verhouding) hebt aangekocht. Zodra je trouwt, verschuift de eigendomsverhouding automatisch naar 50/50, zónder dat er een verdere verrekening plaatsvindt.

Kijk goed naar je testament

De overdracht van een woning is een goed moment om ook eens naar je testament te kijken. Wat had je ook alweer geregeld, en klopt het nog? Wie zijn je erfgenamen? En wie gaat je zaken regelen als je bijvoorbeeld een ernstig ongeluk krijgt en niet meer in je woning kunt blijven wonen?

Stel een samenlevingsovereenkomst op

Als je partner en jij samen een woning kopen, maar (nog) niet willen trouwen, is het belangrijk om een samenlevingsovereenkomst op te stellen. Hierin spreken jullie onder andere af wat er gebeurt met jullie woning, hypotheek en andere gemeenschappelijke bezittingen als een van jullie beiden zou overlijden. Leg je niets vast, dan gaat de volledige erfenis naar je schoonfamilie. Het belang van een samenlevingsovereenkomst en goede testamenten is daarom groot.

Tip!

Als je partner en jij ooit uit elkaar zouden gaan en één van jullie beiden neemt de woning over, dan hoeven jullie geen overdrachtsbelasting te betalen als de eigendomsverhouding niet verder uit elkaar ligt dan 60-40.

Vragen over Slim een huis kopen?

In onze hypotheekakte staat een verhoogde opslag voor achterstallige boete, rente en kosten. Waar haalt de bank dit percentage vandaan, want wij hebben dit niet met de bank afgesproken?
Elke bank neemt in haar hypotheekakte een bedrag op voor achterstallige boete, rente en kosten. Elke bank hanteert hiervoor haar eigen, vaste percentage van het inschrijfbedrag (dit percentage is overigens voor alle klanten van die bank gelijk).

Deze opslag speelt pas op het moment dat de woning openbaar zou worden verkocht (via een veiling) en de verkoopopbrengst moet worden verdeeld.

Als de woning openbaar moet worden verkocht, is er sprake van betalingsachterstanden en heeft de bank waarschijnlijk extra kosten gemaakt, bijvoorbeeld voor een deurwaarder.

De bank wil zeker weten dat ook deze kosten na openbare verkoop worden terugbetaald. Daarom staat er in de hypotheekakte een verhoogde opslag voor achterstallige boete, rente en kosten.

Er staat een oud stuk tekst in mijn akte dat helemaal niet meer van toepassing is en waar zelfs schrijffouten in staan. Kan dit er niet uit?
Nee, deze stukken tekst heten “erfdienstbaarheden” en moeten letterlijk worden overgenomen uit de akte waaruit zij afkomstig zijn.

Erfdienstbaarheden hebben betrekking op percelen en niet op eigenaren. Elke keer dat een perceel wordt overgedragen, zal de erfdienstbaarheid dus “mee overgaan”.

Een erfdienstbaarheid kan pas officieel eindigen als de betreffende rechthebbende daarvan afstand doet via een notariële akte. Maar omdat de erfdienstbaarheid vaak lang geleden is vastgesteld, is dat een tijdrovende en kostbare opdracht.

Onze nieuwe woning staat op naam van een echtpaar dat is getrouwd in gemeenschap van goederen. De man is overleden en de vrouw verkoopt nu het huis. Waarom vragen jullie een verklaring van erfrecht?

De verkopers die in de akte van levering staan vermeld, moeten dezelfde partijen zijn als de partijen die in het Kadaster staan vermeld. Doen wij dit niet, dan kan het Kadaster de akte niet verwerken.

Als iemand is overleden, moeten wij onderzoek doen naar zijn rechtsopvolgers. Het feit dat de man en vrouw getrouwd waren, wil niet automatisch zeggen dat de vrouw alles van de man heeft geërfd. Soms moet er bijvoorbeeld ook rekening gehouden worden met de kinderen.

De uitkomst van dit onderzoek wordt vastgelegd in een verklaring van erfrecht.

Meer weten?

Bel 030 69 20 866
Of kom naar ons gratis inloopspreekuur, elke maandag van 9.00 tot 10.00 uur.
We helpen je graag verder!

Onze specialisten bij Slim een huis kopen

mr. Therese Adriaanse

Kandidaat-notaris
Specialisatie: onroerend goed

Meer over Therese

Therese startte op ons kantoor tijdens haar studie Notarieel recht aan de Universiteit van Utrecht. Ze verrichte werkzaamheden voor diverse van onze afdelingen, totdat ze in 2015 afstudeerde. Sinds 2016 houdt ze zich voornamelijk bezig met de overdracht van woningen en appartementen.

Wat kun je van Therese verwachten?

Een soepele eigendomsoverdracht, waardoor de aankoop van je nieuwe woning echt een feestelijk moment wordt.

“Het kopen van een woning is voor veel cliënten een stressvolle periode. Want er moet opeens van alles worden geregeld. Ik draag graag mijn steentje bij om de scherpe randjes van die stress te halen.”

030 693 86 21
adriaanse@vanrhijnnotarissen.nl

Wat we je verder kunnen vertellen

Waar je als samenwoner bij stil moet staan

Waar je als samenwoner bij stil moet staan

Vijf dingen die je goed moet regelen: Als je gaat samenwonen, moet je allerlei dingen regelen. Veel van die dingen zijn leuk, zoals het uitzoeken van gordijnen en het kiezen van een nieuw bankstel. Maar je moet ook zaken regelen waar je misschien liever niet over...

De aangifte erfbelasting

De aangifte erfbelasting

Een overzicht van wat er gebeurt vanaf het moment dat je de brief aangifte erfbelasting ontvangt van de Belastingdienst

Schenktips om je goed voor te bereiden

Schenktips om je goed voor te bereiden

De feestdagen zijn een tijd voor het geven en ontvangen van geschenken, zo ook bij de notaris. We merken dat mensen dan gaan nadenken over het aankomende jaar en de persoonlijke zaken die geregeld moeten worden. Het plezier van het geven kan echter snel omslaan in een...

Zeker weten dat je zaken goed zijn geregeld?