Van Rhijn notarissen

Wat regelt de notaris

Wat regelt de notaris allemaal bij de aankoop van je nieuwe woning?

Vóór de overdracht van de woning

In deze stap controleren we onder andere bij het Kadaster wie de verkopende partij is, zodat je juridisch gezien van de juiste partij koopt en ook echt eigenaar wordt. Ook controleren we of er hypotheken of beslagen op het pand zitten.

Zo ja, dan zoeken we contact met de schuldeiser, zodat we zeker weten dat de schuld wordt afgelost en je een huis op naam krijgt zonder oude schulden. Ook onderzoeken we of er nog bijzondere zaken zijn afgesproken in de koopovereenkomst en of er sprake is van erfdienstbaarheden, beperkingen of andere bijzonderheden.

“Al onze vragen werden heel snel beantwoord. Ongeacht of we nu belden of mailden.”

Overdracht van de woning

In deze stap (ook wel “passeren” genoemd) wordt de akte van levering doorgenomen met koper en verkoper en vervolgens ondertekend. Hiermee is de woning officieel overgedragen. De verkoper overhandigt de sleutels en vertrekt. Vervolgens nemen we met de koper de hypotheekakte door (indien van toepassing).

Ná de overdracht van de woning

In deze stap sturen we onder andere een beveiligde digitale kopie van de akte van levering en de hypotheekakte naar het Kadaster. We registreren en nummeren de akten en verzenden een versleutelde digitale kopie naar de Belastingdienst.

Na een extra controle bij het Kadaster (is alles correct verwerkt?) worden de gelden uitbetaald. De hypotheek van de verkoper wordt verwijderd uit het Kadaster en de koper krijgt een kopie van de aankoop en hypotheekakte. Ook de bank krijgt een kopie van de hypotheekakte en de bevestiging dat deze is getekend.

Vragen over Wat regelt de notaris?

In onze hypotheekakte staat een verhoogde opslag voor achterstallige boete, rente en kosten. Waar haalt de bank dit percentage vandaan, want wij hebben dit niet met de bank afgesproken?
Elke bank neemt in haar hypotheekakte een bedrag op voor achterstallige boete, rente en kosten. Elke bank hanteert hiervoor haar eigen, vaste percentage van het inschrijfbedrag (dit percentage is overigens voor alle klanten van die bank gelijk).

Deze opslag speelt pas op het moment dat de woning openbaar zou worden verkocht (via een veiling) en de verkoopopbrengst moet worden verdeeld.

Als de woning openbaar moet worden verkocht, is er sprake van betalingsachterstanden en heeft de bank waarschijnlijk extra kosten gemaakt, bijvoorbeeld voor een deurwaarder.

De bank wil zeker weten dat ook deze kosten na openbare verkoop worden terugbetaald. Daarom staat er in de hypotheekakte een verhoogde opslag voor achterstallige boete, rente en kosten.

Er staat een oud stuk tekst in mijn akte dat helemaal niet meer van toepassing is en waar zelfs schrijffouten in staan. Kan dit er niet uit?
Nee, deze stukken tekst heten “erfdienstbaarheden” en moeten letterlijk worden overgenomen uit de akte waaruit zij afkomstig zijn.

Erfdienstbaarheden hebben betrekking op percelen en niet op eigenaren. Elke keer dat een perceel wordt overgedragen, zal de erfdienstbaarheid dus “mee overgaan”.

Een erfdienstbaarheid kan pas officieel eindigen als de betreffende rechthebbende daarvan afstand doet via een notariële akte. Maar omdat de erfdienstbaarheid vaak lang geleden is vastgesteld, is dat een tijdrovende en kostbare opdracht.

Onze nieuwe woning staat op naam van een echtpaar dat is getrouwd in gemeenschap van goederen. De man is overleden en de vrouw verkoopt nu het huis. Waarom vragen jullie een verklaring van erfrecht?

De verkopers die in de akte van levering staan vermeld, moeten dezelfde partijen zijn als de partijen die in het Kadaster staan vermeld. Doen wij dit niet, dan kan het Kadaster de akte niet verwerken.

Als iemand is overleden, moeten wij onderzoek doen naar zijn rechtsopvolgers. Het feit dat de man en vrouw getrouwd waren, wil niet automatisch zeggen dat de vrouw alles van de man heeft geërfd. Soms moet er bijvoorbeeld ook rekening gehouden worden met de kinderen.

De uitkomst van dit onderzoek wordt vastgelegd in een verklaring van erfrecht.

Meer weten?

Bel 030 69 20 866
Of kom naar ons gratis inloopspreekuur, elke maandag van 9.00 tot 10.00 uur.
We helpen je graag verder!

Onze specialisten bij Wat regelt de notaris

mr. Therese Adriaanse

Kandidaat-notaris
Specialisatie: onroerend goed

Meer over Therese

Therese startte op ons kantoor tijdens haar studie Notarieel recht aan de Universiteit van Utrecht. Ze verrichte werkzaamheden voor diverse van onze afdelingen, totdat ze in 2015 afstudeerde. Sinds 2016 houdt ze zich voornamelijk bezig met de overdracht van woningen en appartementen.

Wat kun je van Therese verwachten?

Een soepele eigendomsoverdracht, waardoor de aankoop van je nieuwe woning echt een feestelijk moment wordt.

“Het kopen van een woning is voor veel cliënten een stressvolle periode. Want er moet opeens van alles worden geregeld. Ik draag graag mijn steentje bij om de scherpe randjes van die stress te halen.”

030 693 86 21
adriaanse@vanrhijnnotarissen.nl

Wat we je verder kunnen vertellen

Waar je als samenwoner bij stil moet staan

Waar je als samenwoner bij stil moet staan

Vijf dingen die je goed moet regelen: Als je gaat samenwonen, moet je allerlei dingen regelen. Veel van die dingen zijn leuk, zoals het uitzoeken van gordijnen en het kiezen van een nieuw bankstel. Maar je moet ook zaken regelen waar je misschien liever niet over...

De aangifte erfbelasting

De aangifte erfbelasting

Een overzicht van wat er gebeurt vanaf het moment dat je de brief aangifte erfbelasting ontvangt van de Belastingdienst

Schenktips om je goed voor te bereiden

Schenktips om je goed voor te bereiden

De feestdagen zijn een tijd voor het geven en ontvangen van geschenken, zo ook bij de notaris. We merken dat mensen dan gaan nadenken over het aankomende jaar en de persoonlijke zaken die geregeld moeten worden. Het plezier van het geven kan echter snel omslaan in een...

Zeker weten dat je zaken goed zijn geregeld?