Van Rhijn notarissen

Bedrijfspand kopen

Bij de aankoop van een bedrijfspand is het niet verplicht om een schriftelijke koopovereenkomst op te stellen. Maar we raden het wél aan. In een koopovereenkomst staan de voorwaarden waaronder een verkoper een object verkoopt. En juist bij bedrijfspanden zijn deze voorwaarden van belang.

Huur

In Nederland geldt: “koop breekt geen huur”. Als het bedrijfspand verhuurd is, is het voor de koper dus van belang om te weten met wie hij te maken heeft. Komt de huurder zijn verplichtingen na? Is er een waarborgsom gestort of bankgarantie gesteld? En hoe gebruikt de huurder het pand?

Fysieke status

Ook de status van het bedrijfspand is interessant. Zo zal een koper van een garagebedrijf bijvoorbeeld graag willen weten of de ondergrond vervuild is en of er een verplichting bestaat om te saneren. En bij een ouder pand is het goed om te weten of er asbest aanwezig is.

Fiscale status

Bij een woning moet de koper 2% overdrachtsbelasting betalen, bij een bedrijfspand 6%. Als het gaat om een gecombineerd woon/winkelpand, moeten de koper en de verkoper dus een deling maken in de koopprijs, omdat er verschillende tarieven gelden voor het woongedeelte en de winkelruimte.

Btw

Als het gebouw minder dan 2 jaar geleden in gebruik is genomen, kan er sprake zijn van een levering die is belast met btw. Maar als er meer dan 2 jaar en minder dan 10 jaar is verstreken na nieuwbouw of een grote verbouwing, is er geen btw meer verschuldigd.

Naast bovenstaande voorbeelden zijn er nog meer situaties waarin het opstellen van een schriftelijke koopovereenkomst van belang kan zijn. Denk aan de vraag of de koper een waarborgsom moet storten en of er wellicht voor verkoper of koper nog ontbindende voorwaarden moeten worden opgenomen. Kortom, genoeg redenen om een koopovereenkomst op te stellen. Hierbij zijn we je uiteraard graag van dienst.

Vragen over Bedrijfspand kopen?

In onze hypotheekakte staat een verhoogde opslag voor achterstallige boete, rente en kosten. Waar haalt de bank dit percentage vandaan, want wij hebben dit niet met de bank afgesproken?
Elke bank neemt in haar hypotheekakte een bedrag op voor achterstallige boete, rente en kosten. Elke bank hanteert hiervoor haar eigen, vaste percentage van het inschrijfbedrag (dit percentage is overigens voor alle klanten van die bank gelijk).

Deze opslag speelt pas op het moment dat de woning openbaar zou worden verkocht (via een veiling) en de verkoopopbrengst moet worden verdeeld.

Als de woning openbaar moet worden verkocht, is er sprake van betalingsachterstanden en heeft de bank waarschijnlijk extra kosten gemaakt, bijvoorbeeld voor een deurwaarder.

De bank wil zeker weten dat ook deze kosten na openbare verkoop worden terugbetaald. Daarom staat er in de hypotheekakte een verhoogde opslag voor achterstallige boete, rente en kosten.

Er staat een oud stuk tekst in mijn akte dat helemaal niet meer van toepassing is en waar zelfs schrijffouten in staan. Kan dit er niet uit?
Nee, deze stukken tekst heten “erfdienstbaarheden” en moeten letterlijk worden overgenomen uit de akte waaruit zij afkomstig zijn.

Erfdienstbaarheden hebben betrekking op percelen en niet op eigenaren. Elke keer dat een perceel wordt overgedragen, zal de erfdienstbaarheid dus “mee overgaan”.

Een erfdienstbaarheid kan pas officieel eindigen als de betreffende rechthebbende daarvan afstand doet via een notariële akte. Maar omdat de erfdienstbaarheid vaak lang geleden is vastgesteld, is dat een tijdrovende en kostbare opdracht.

Onze nieuwe woning staat op naam van een echtpaar dat is getrouwd in gemeenschap van goederen. De man is overleden en de vrouw verkoopt nu het huis. Waarom vragen jullie een verklaring van erfrecht?

De verkopers die in de akte van levering staan vermeld, moeten dezelfde partijen zijn als de partijen die in het Kadaster staan vermeld. Doen wij dit niet, dan kan het Kadaster de akte niet verwerken.

Als iemand is overleden, moeten wij onderzoek doen naar zijn rechtsopvolgers. Het feit dat de man en vrouw getrouwd waren, wil niet automatisch zeggen dat de vrouw alles van de man heeft geërfd. Soms moet er bijvoorbeeld ook rekening gehouden worden met de kinderen.

De uitkomst van dit onderzoek wordt vastgelegd in een verklaring van erfrecht.

Meer weten?

Bel 030 69 20 866
Of kom naar ons gratis inloopspreekuur, elke maandag van 9.00 tot 10.00 uur.
We helpen je graag verder!

Onze specialisten bij Bedrijfspand kopen

mr. Therese Adriaanse

Kandidaat-notaris
Specialisatie: onroerend goed

Meer over Therese

Therese startte op ons kantoor tijdens haar studie Notarieel recht aan de Universiteit van Utrecht. Ze verrichte werkzaamheden voor diverse van onze afdelingen, totdat ze in 2015 afstudeerde. Sinds 2016 houdt ze zich voornamelijk bezig met de overdracht van woningen en appartementen.

Wat kun je van Therese verwachten?

Een soepele eigendomsoverdracht, waardoor de aankoop van je nieuwe woning echt een feestelijk moment wordt.

“Het kopen van een woning is voor veel cliënten een stressvolle periode. Want er moet opeens van alles worden geregeld. Ik draag graag mijn steentje bij om de scherpe randjes van die stress te halen.”

030 693 86 21
adriaanse@vanrhijnnotarissen.nl

Wat we je verder kunnen vertellen

Waar je als samenwoner bij stil moet staan

Waar je als samenwoner bij stil moet staan

Vijf dingen die je goed moet regelen: Als je gaat samenwonen, moet je allerlei dingen regelen. Veel van die dingen zijn leuk, zoals het uitzoeken van gordijnen en het kiezen van een nieuw bankstel. Maar je moet ook zaken regelen waar je misschien liever niet over...

De aangifte erfbelasting

De aangifte erfbelasting

Een overzicht van wat er gebeurt vanaf het moment dat je de brief aangifte erfbelasting ontvangt van de Belastingdienst

Schenktips om je goed voor te bereiden

Schenktips om je goed voor te bereiden

De feestdagen zijn een tijd voor het geven en ontvangen van geschenken, zo ook bij de notaris. We merken dat mensen dan gaan nadenken over het aankomende jaar en de persoonlijke zaken die geregeld moeten worden. Het plezier van het geven kan echter snel omslaan in een...

Zeker weten dat je zaken goed zijn geregeld?