Van Rhijn notarissen

Wat te doen bij uitbreiding van de samenwerking of juist bij uittreding

Er komt een moment in het bestaan van jouw BV dat een aandeelhouder wil of moet uittreden of dat jullie de BV willen uitbreiden met een extra aandeelhouder. In beide gevallen is er sprake van een aandelenoverdracht. Een overdracht van aandelen moet via een notariële akte gebeuren, de zogenaamde akte van levering aandelen. Met de nieuwe verdeling van aandelen, wordt ook de winst en de zeggenschap opnieuw verdeeld. Het is belangrijk hier goede afspraken over te maken.

Een aandeelhouder heeft in principe recht op een deel van het vermogen en/of de winst van de bv en op een deel van de zeggenschap over de bv. Deze rechten blijken uit de statuten van de BV.

Toetreding aandeelhouder

Als er één of meerdere aandeelhouders gaan toetreden tot de BV, zul je moeten nadenken over het type aandelen dat je aan de toetreder(s) geeft. Moeten de nieuwe aandeelhouders ook stemrecht krijgen? En hoe moet de winst worden verdeeld?

Zit er al een groot bedrag in de BV, dan behoort dat geld toe aan de huidige aandeelhouders. Je zult daar bij het bepalen van de prijs van de aandelen rekening mee moeten houden. Of je kiest ervoor om een andere soort aandelen uit te geven aan de zittende aandeelhouders. En hoe zit het met het nemen van besluiten bij het aantreden van een extra aandeelhouder? Kunnen besluiten dan nog wel met de gewenste meerderheid worden genomen?

Uittreden aandeelhouder

In de statuten van een BV leg je ook vast wat er moet gebeuren bij uittreding. Vrijwel altijd wordt vastgelegd dat de vertrekkende aandeelhouder zijn aandelen eerst te koop moet aanbieden aan de zittende aandeelhouders. Soms willen de huidige aandeelhouders deze aandelen wel kopen, maar kunnen ze deze niet betalen. Daarom kunnen in statuten of in een aandeelhoudersovereenkomst ook afspraken gemaakt worden over betalingsregelingen.

In een aandeelhoudersovereenkomst kan ook worden vastgelegd in welke gevallen een aandeelhouder zijn aandelen verplicht moet aanbieden aan de andere aandeelhouders. Denk daarbij aan: beëindiging dienstverband, arbeidsongeschiktheid en overlijden.

Ontstaan rechten en plichten aandeelhouders

Zijn de aandelen overgedragen met een akte van levering, dan is de aandeelhouder vanaf dat moment gehouden aan de statuten van de BV. Hij wordt echter pas verantwoordelijk voor de plichten die bij het aandeelhouderschap horen, als hij ook de aandeelhoudersovereenkomst heeft getekend die bij de aandelen horen.

Willen jullie extra aandelen uitgeven of verwacht je dat een van de aandeelhouders zijn aandelen wil verkopen? vraag van Rhijn Notarissen dan om advies waar je op moet letten. Ook ben je van harte welkom op ons gratis telefonische spreekuur iedere maandag van 9:00 tot 10:00. Met het oog op de genomen maatregelen kun je onze specialisten voorlopig telefonisch vragen stellen op 030 692 08 66.

Meer weten?

Bel 030 69 20 866
Of kom naar ons gratis inloopspreekuur, elke maandag van 9.00 tot 10.00 uur.
We helpen je graag verder!

Wat we je verder kunnen vertellen

Waar je als samenwoner bij stil moet staan

Waar je als samenwoner bij stil moet staan

Vijf dingen die je goed moet regelen: Als je gaat samenwonen, moet je allerlei dingen regelen. Veel van die dingen zijn leuk, zoals het uitzoeken van gordijnen en het kiezen van een nieuw bankstel. Maar je moet ook zaken regelen waar je misschien liever niet over...

De aangifte erfbelasting

De aangifte erfbelasting

Een overzicht van wat er gebeurt vanaf het moment dat je de brief aangifte erfbelasting ontvangt van de Belastingdienst

Schenktips om je goed voor te bereiden

Schenktips om je goed voor te bereiden

De feestdagen zijn een tijd voor het geven en ontvangen van geschenken, zo ook bij de notaris. We merken dat mensen dan gaan nadenken over het aankomende jaar en de persoonlijke zaken die geregeld moeten worden. Het plezier van het geven kan echter snel omslaan in een...

Zeker weten dat je zaken goed zijn geregeld?