Van Rhijn notarissen

Wie erft jouw aandelen in de BV als je overlijdt?

Ben je aandeelhouder van een BV? Waarschijnlijk heb je er nog nooit over nagedacht, maar wat gebeurt er met jouw aandelen als jij er niet meer bent? Durf je erover na te denken wie deze aandelen het beste over kan nemen?

Misschien heb je een testament opgesteld en lijkt daarmee alles goed geregeld. Maar zijn jouw erfgenamen wel de juiste personen om besluiten te nemen over je bedrijf? En willen zij die verantwoordelijkheid eigenlijk wel? Je kunt bij overlijden je familie en je bedrijf goed achterlaten als je vooraf een aantal zaken regelt.

Wettelijke erfgenamen

 Heb je helemaal niets geregeld, dan gaan je aandelen automatisch naar je wettelijke erfgenamen. Dit zijn je partner en je kinderen. Ben je gescheiden, dan gaan de aandelen naar je kinderen. Er kan dan een situatie ontstaan waarbij minderjarige kinderen de aandelen in een bedrijf erven. Wie mag dan namens deze kinderen spreken? Is dat bijvoorbeeld de ex-partner? Of een voogd? Heb je geen partner of kinderen, dan gaat je erfenis naar je ouders en/of broers en zussen.

Voorkom dit soort situaties! Er zijn verschillende manieren om de vererving van je aandelen vast te leggen.

Testament

Allereerst is er natuurlijk het testament. In een testament leg je vast wie je erfgenamen zijn. Hierbij kun je onderscheid maken tussen privé en zakelijk vermogen. Mocht je zijn getrouwd, dan is voor het bepalen van je vermogen ook nog van belang of je huwelijkse voorwaarden hebt en zo ja, wat hierover in de huwelijkse voorwaarden is afgesproken.

Statuten BV

In de statuten van de BV staat doorgaans al aangegeven dat – als er meer dan één aandeelhouders zijn – je aandelen dienen te worden aangeboden aan de andere aandeelhouder(s). De statuten bieden echter meer mogelijkheden: als je enig aandeelhouder bent, kun je bepalen op welke wijze wordt voorzien in het bestuur als je overlijdt. Ook zou je kunnen opnemen dat een onafhankelijke derde de bevoegdheid wordt toegekend om een bestuurder te benoemen.

Aandeelhoudersovereenkomst

Is er binnen de BV sprake van meerdere aandeelhouders, dan kun je een aandeelhoudersovereenkomst laten opstellen in aanvulling op de statuten. Hierin legt men afspraken vast over bijzondere situaties, bijvoorbeeld langdurige ziekte en bestuursopvolging in geval van overlijden. Ook is het mogelijk om vast te leggen dat andere aandeelhouders het recht hebben om je aandelen over te nemen van de wettelijke erfgenamen.

Ben je bereid na te denken over de continuïteit van je BV na je overlijden? Je kunt de mogelijkheden bespreken met een notaris. De notaris brengt je gezinssituatie in kaart, de opbouw van je vermogen, de mogelijkheden binnen de rechtsvorm van je bedrijf en je persoonlijke wensen. Daarna kies je met de notaris de beste manier om je wensen vorm te geven.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op! Ook ben je van harte welkom op ons inloopspreekuur voor een gratis tienminutengesprek, elke maandag van 9.00 tot 10.00 uur.

Meer weten?

Bel 030 69 20 866
Of kom naar ons gratis inloopspreekuur, elke maandag van 9.00 tot 10.00 uur.
We helpen je graag verder!

Wat we je verder kunnen vertellen

Waar je als samenwoner bij stil moet staan

Waar je als samenwoner bij stil moet staan

Vijf dingen die je goed moet regelen: Als je gaat samenwonen, moet je allerlei dingen regelen. Veel van die dingen zijn leuk, zoals het uitzoeken van gordijnen en het kiezen van een nieuw bankstel. Maar je moet ook zaken regelen waar je misschien liever niet over...

De aangifte erfbelasting

De aangifte erfbelasting

Een overzicht van wat er gebeurt vanaf het moment dat je de brief aangifte erfbelasting ontvangt van de Belastingdienst

Schenktips om je goed voor te bereiden

Schenktips om je goed voor te bereiden

De feestdagen zijn een tijd voor het geven en ontvangen van geschenken, zo ook bij de notaris. We merken dat mensen dan gaan nadenken over het aankomende jaar en de persoonlijke zaken die geregeld moeten worden. Het plezier van het geven kan echter snel omslaan in een...

Zeker weten dat je zaken goed zijn geregeld?